Opsporing Direct

info@opsporingdirect.nl

088-777 2 770

Bent u op zoek naar specialisten op het gebied van opsporing?

Bent u op zoek naar...

  • een digitaal rechercheur
  • een tactisch onderzoeker
  • een forensisch onderzoeker
  • een financieel rechercheur
  • een forensisch video expert
  • integriteit
  • een betrouwbare partner

Dan bent u bij Opsporing Direct aan het juiste adres!

Optimaal onderzoeksresultaat

Via Opsporing Direct vindt u uw weg naar de jarenlange ervaring van tactisch en forensisch onderzoek van I-TEK B.V. gecombineerd met de nieuwste digitale technieken van Com-Connect Digitale Opsporing om zo tot een optimaal onderzoeksresultaat te komen.

Eén aanspreekpunt

Opsporing Direct is een vooruitstrevende samenwerking van specialisten in de particuliere opsporing met jarenlange ervaring, opgedaan bij overheid/justitie en in de private sector, onder meer bij het uitvoeren van onderzoeken in opdracht van het bedrijfsleven, verzekeraars en financiële dienstverleners.

Door onze specialismen en netwerken te combineren, is Opsporing Direct uw ideale partner ten behoeve van het verrichten van alle soorten opsporingsonderzoek en het geven van preventief en repressief advies.

U hebt met Opsporing Direct slechts één aanspreekpunt voor levering van een allesomvattende dienstverlening op het gebied van opsporing, waaronder onderstaande diensten.

Tactisch onderzoek

Het interviewen van personen en verzamelen en analyseren van alle soorten onderzoeksgegevens cq. bewijsmateriaal.

Forensisch onderzoek

Het verzamelen van alle soorten sporenmateriaal en het vaststellen van oorzaken van schade zoals ontstaan door brand, instorting, inbraak, sabotage, constructie- /montagefouten.

Digitaal onderzoek

Onder andere het uitlezen en veiligstellen van digitaal bewijsmateriaal. De combinatie van diverse software tools, hardware en het tactische recherche inzicht van onze rechercheurs maakt het mogelijk om achtergebleven sporen op digitale gegevensdragers en Internet op een duidelijke en inzichtelijke wijze veilig te stellen.

Nabewerken van videobewijs

Video of fotobewijs vormt tegenwoordig een steeds groter aandeel van bewijslast in onderzoeken en rechtszaken. Onze experts kunnen beelden analyseren, meerder camera’s overzichtelijk weergeven maar ook beelden verbeteren, vergroten of scherpte instellingen aanpassen.

Observatie

Dynamische observatie (volgen) en statische observatie onder andere met gebruikmaking van (heimelijk geïnstalleerde) apparatuur. Met inachtneming van de wettelijke kaders worden de bewegingen van personen vastgelegd in situaties zoals vermoeden van diefstal, verzuimfraude, ongewenst gedrag en overtreding van een concurrentie- en/of relatiebeding.

Screening

Screening van medewerkers en potentieel nieuwe werknemers.

Schade-expertise

Het verzorgen van een schadevaststelling na ontdekking van schade.

Heldere rapportages

De deelnemende partijen beschikken over de vereiste vergunningen ten behoeve van het verrichten van privaatrechtelijk onderzoek en verrichten hun onderzoeken uitsluitend op basis van waarheidsvinding.

Onderzoekshandelingen en resultaten worden verwoord in heldere rapportages al dan niet met ondersteuning van foto- en beeldmateriaal.

Verkregen onderzoeksgegevens zijn feitelijk en objectief en voor onze opdrachtgevers bruikbaar in situaties zoals beëindiging van een dienstverband en/of civielrechtelijke procedure.

 

24/7 bereikbaar

Passend bij de aard van onze dienstverlening en behoefte van onze opdrachtgevers is Opsporing Direct 7 dagen per week en 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en aanvang van onze dienstverlening kan doorgaans binnen 24 uur plaatsvinden.

 

088-777 2 770